Reference

Obecní a městské úřady

(Město Stříbro, okr. Tachov)

Rekonstrukce MVN (odbahnění, objekty)

Obecní a městské úřady

(Bušovice, okr. Rokycany)

Oprava bet. Konstrukcí, objektů a odbahnění nádrže

Obecní a městské úřady

(Újezd u Domažlic, okr. Domažlice)

Odbahnění, oprava hráze (žulový taras) a výpustného zařízení

Obecní a městské úřady

(Měčín, okr. Klatovy)

Odbahnění, rekonstrukce objektů, oprava hráze

Zemědělská vodohospodářská správa

(k.ú. Otročín, okr. Tachov)

Úprava toku v obci – zvýšení kapacity, pobřežní zdi, úprava dna

Termín realizace : 3.2008 – 10.2008

Zemědělská vodohospodářská správa

(k.ú. Měčín, okr. Klatovy)

Úprava toku s příčnými objekty, výsadba

Termín realizace : 11.2005 – 11.2006

Zemědělská vodohospodářská správa

(k.ú. Kožlany, okr. Rakovník)

Výstavba nového rybníka, revitalizační úprava dvou úseků toku

Termín realizace : 9.2005 – 6.2006

Zemědělská vodohospodářská správa

(k.ú. Kornatice, okr. Plzeň-jih)

Drátokamenné opevnění, brod, dlažby, most, úprava toku

Termín realizace : 11.2004 – 6.2005

Zemědělská vodohospodářská správa

(k.ú. Čížkov, Zahradka, okr. Plzeň-jih)

Kamenné zídky, rovnanina z kamene

Termín realizace : 10.2004 – 8.2005

Obrázek
Lesy České republiky, Oblastní správa toků Plzeň

(Křivoklát, okr. Rakovník)

Oprava retenčních přehrážek, vodní nádrže, stabilizace koryta

Termín realizace : 8.2007 – 8.2008

Lesy České republiky, Oblastní správa toků Plzeň

(Křivoklát, okr. Rakovník)

Výstavba dvou kamenných retenčních přehrážek

Termín realizace : 6.2007 – 9.2007

Lesy České republiky, Oblastní správa toků Plzeň

(Smolov, Bělá nad Radbuzou)

Odbahnění, úprava hráze, rekonstrukce objektů, obtočné koryto