Reference

Povodí Vltavy a.s.

(k.ú. Čeňkov, okr. Beroun)

Oprava kamenné rovnaniny v délce 400 m

Termín realizace : 11.2007 – 12.2007

Lesy České republiky

(k.ú. Míšov, okr. Plzeň-jih)

Rekonstrukce propustku z bet rour Js 150 cm, čela, dlažby

Lesy České republiky

(k.ú. Nové Mitrovice, okr. Plzeň-jih)

Odbahnění, nové objekty

Termín realizace : 6.2004 – 11.2004

Fyzické osoby

(k.ú. Mléčice, okr. Rokycany)

Výstavba malé vodní nádrže a tří tůní, revitalizace toku, výsadby

Termín realizace : 10.2009 – 8.2010

Fyzické osoby

(k.ú. Házlov, okr. Cheb)

Výstavba dvou nových tůní, bezpečnostní přeliv, ozelenění

Termín realizace : 9.2009 – 6.2010

Fyzické osoby

(k.ú. Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih)

Výstavba nové tůně s ozeleněním, odtrubnění toku

Termín realizace : 9.2009 – 11.2010

Fyzické osoby

(okr. Tachov)

Výstavba nové nádrže včetně objektů

Termín realizace : 9.2009 – 8.2010 

Obrázek
Fyzické osoby

(k.ú. Hůrky, okr. Plzeň-sever)

Kompletní rekonstrukce rybníka včetně odbahnění a objektů

Termín realizace : 9.2009 – 6.2010

Fyzické osoby

(k.ú. Svinná na Šumavě, okr. Klatovy)

Kompletní rekonstrukce malé vodní nádrže včetně objektů

Fyzické osoby

(k.ú. Bezvěrov, okr. Plzeň-sever)

Nová MVN včetně objektů

Termín realizace : 3.2009 – 11.2009 

Obrázek
Fyzické osoby

(k.ú. Bezvěrov, okr.  Plzeň-sever)

Nová MVN včetně objektů

Termín realizace : 3.2009 – 11.2009

Fyzické osoby

(k.ú. Vlkošov, okr. Plzeň-sever)

Kompletní rekonstrukce malé vodní nádrže včetně objektů