Vodní plochy v údolí Úterského potoka

(k.ú. Trpísty, okr. Tachov)

Výstavba 2 MVN a 3 tůní včetně revitalizace toku a výsadby

Termín realizace : 9.2010 – 11.2011