Revitalizační opatření na SZ Kozel – Francovy rybníčky

Investor: 
Ostatní

investor NPÚ Plzeň

Rekonstrukce rybníčku v intravilánu zámku Kozel, oprava objektů