Pec – oprava a čištění náhonu, I. etapa

(k.ú. Pec u Domažlic, Plzeňský kraj)

Rekonstrukce náhonu – zemní práce, betonové konstrukce, kamenné zídky

Termín realizace: 8.2012– 11.2012