Realizujeme

Nosným programem firmy SENEA spol. s r. o. jsou stavby v oboru vodohospodářství.

Revitalizace vodních toků a hrazení bystřin

  • biotechnická stabilizace břehů malých a středních toků
  • drátokamenné, kamenné a dřevěné konstrukce
  • odstraňování sedimentů
  • likvidace povodňových škod

Výstavba a čištění malých vodních nádrží

Biologické čistírny odpadních vod - kořenové, zemní filtry, biol. rybníky

Lesní a polní cesty, zpevněné plochy

Protierozní opatření

Zemní práce ve ztížených podmínkách

Zakládání a údržba zeleně

Likvidace expanzivních plevelů - bolševníku a křídlatky