Zámecký rybník

Odbahnění 6,5 tis. m3, nový bezpečnostní přeliv, opravavýpustného zařízení a rekonstrukce hrázového tělesa