Rybník Rakovna

Nová průtočná malá vodní nádrž s bezpečnostním přelivem avypouštěcím zařízením