Poldr Vrbno

Poldr u obce Vrbno, hrázové těleso, sdružený objekt, trubní propustek