Pláně na Šumavě

Nová malá vodní nádrž s objekty, revitalizace toku, tůně,výsadby