Energetické úspory ve společnosti SENEA spol. s r.o.

Investor: 
EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Energetické úspory ve společnosti SENEA spol. s r.o.,“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti manipulační techniky společnosti Senea spol. s.r.o. Předmětem projektu je výměna stávající techniky s vysokou spotřebou energie za nové energeticky úspornější.

Obrázek