Novinky

V roce 2015 slavíme 20. výročí založení firmy

viz profil firmy

Zámecký rybník

Odbahnění 6,5 tis. m3, nový bezpečnostní přeliv, opravavýpustného zařízení a rekonstrukce hrázového tělesa

Rybník Tichý

Nová malá vodní nádrž s korunovým bezpečnostním přelivem,výpustným zařízením a  tůněmi

Rybník Rakovna

Nová průtočná malá vodní nádrž s bezpečnostním přelivem avypouštěcím zařízením

Poldr Vrbno

Poldr u obce Vrbno, hrázové těleso, sdružený objekt, trubní propustek

Pláně na Šumavě

Nová malá vodní nádrž s objekty, revitalizace toku, tůně,výsadby

Náhon Želvice - Záhoří

 

Obnovení původního náhonu s napouštěcím objektem a jalovými přelivy včetně kamenných konstrukcí (dlažby, rovnaniny)

 

Pec – oprava a čištění náhonu, I. etapa

Rekonstrukce náhonu – zemní práce, betonové konstrukce, kamenné zídky

Lomec u Klatov - výstavba malých vodních nádrží

Výstavba nových rybníků včetně technických prvků (hráz, bezpečnostní přeliv, požerák) 

Sulislav - Odbahnění, oprava hráze a technických prvků, Horní a Dolní rybník

odbahnění, rekonstrukce hráze, oprava technických prvků (bezpečnostní přeliv, výpustné potrubí, požerák)